Classic file types are no longer available for use as of January 2021. You can transition your classic files or download a PDF. Learn More

Importowanie IDML

Czy ten artykuł był pomocny?
Liczba użytkowników, którzy uważają ten artykuł za przydatny: 0 z 3
Funkcja importowania plików InDesign Markup Language (IDML) do Workiva umożliwia importowanie całego dokumentu. Kiedy...